Murat Bala

Home > Murat Bala

Dr.Murat Bala është diplomuar pranë Fakultetit të Mjekësisë në Universitetin e Tiranës. Ai ka kryer specializimin për Sëmundje të Brendshme, si edhe kualifikime të ndryshme.
Me eksperiencë prej vitesh si mjek urgjence pranë Urgjencës Mjekësore Tiranë, tanimë pjesë e stafit të Klinikës Starmed, ndodhet çdo ditë pranë jush për çdo shqetësim që mund të keni!