Vigjilenca Demiraj

Home > Vigjilenca Demiraj

Vigjilenca Demira ka studiuar në Universitetin e Mjekësisë Tiranë, dhe është kërkuese shkencore brenda dhe jashtë vendit.
Prej shumë vitesh, pjesë e Klinkës Starmed, ku me përkushtimin dhe profesionalizmin e saj ka arritur rezultate të shkëlqyera.