Offers

Home > Offers
paketa_checkup-baze-starmed-new
Paketa Check Up Bazë
 • Amilazë
 • Lipazë
 • Kalcium total
 • Sideremi
 • Ferritinë
 • Ekzaminimi i giakut komplet
 •  Sedimenti
 • Eko Abdominale
 • Bilirubinë Totale
 • Bilirubinë Direkte
 • Bilirubinë Indirekte
 • SGOT
 • SGPT
 • GGT
 • Kreatinina
 • Urea (Azotemia)
 • Kolesteroli
 • Trigliceridet
 • HDL
 • LDL
 • VLDL
 • Raporti kolesterol/HDL
 • Raporti LDL/HDL
 • Fosfolipidet
 • Acidi Urik
 • Ekzaminimi i Urinës Komplet
 • Glicemi
 • Fosfataza Alkaline
paketa_checkup-femra-new
Paketa Check Up për Femra mbi 40 vjeç
 • Kalcium total
 • TSH
 • Eko abdominale
 • Ekzaminimi i gjakut komplet
 • Ekzaminimi i urinës komplet
 • Sedimenti
 • Glicemi
 • Kolesteroli
 • Trigliceridet
 • HDL
 • LDL
 • VLDL
 • Raporti kolesterol/HDL
 • Raporti LDL/HDL
 • Fosfolipidet
 • SGOT
 • SGPT
 • Bilirubinë Totale
 • Bilirubinë Direkte
 • Bilirubinë Indirekte
 • GGT
 • Fosfataza Alkaline
 • Kreatinina
 • Urea [Azotemial
 • Acidi Urik
 • Sideremia
 • Ferritina
 • Ca 125
 • Ca 15-3
 • CEA
paketa_anemia
Paketa e Anemisë
 • Hemogramë
 • Ferritinemi
 • Vizitë Hematologu
 • LDH
 • Sideremia
paketa_diabeti
Check up për Diabetin
 • Glicemi Esëll
 • Glicemi 2 orë pas Buke
 • HBA1C
 • GFR
 • Azotemi
 • Kreatinemi
 • AUCR
paketa_gjinekologji
Paketa Gjinekologjike
 • Eko Gjiri
 • Eko Gjinekologjike
 • Pap Test
 • Vizitë Gjinekologjike
 • Urinë Komplet
 • Ekzaminim Mikroskopik i Sekrecioneve
 • AFG
 • CA 125
 • CA 15-3
paketa_gjinekologji-2-new
Paketa Gjinekologjike
 • Eko Gjiri
 • Eko Gjinekologjike
 • Pap test
 • Vizitë Gjinekologjike
 • Urinë Komplet
 • Ekzaminim Mikroskopik i Sekrecioneve
 • AFG
paketa_checkup-meshkuj
Paketa Check up për Meshkuj mbi 40 Vjeç

• Eko Abdominale
• Ekzaminimi i Gjakut Komplet
• Ekzaminimi i i Urinës Komplet
• Sedimenti
• Glicemi

• Kolesteroli
• Trigliceridet
• HDL
• LDL
• VLDL

• Acidi Urik
• Sideremia
• Ferritina
• PSA
• CEA

• Bilirubinë Totale
• Bilibrubinë Direkte
• Bilirubinë Indirekte
• GGT
• Fosfataza Alkaline
• Kreatinina

• Raporti Kolesterol/HDL
• Raporti LDL/HDL
• Fosfolipidet
• SGOT
• SGPT
• Urea (Azotemia)

paketa_vitamina
Paketa e Vitaminave

• Vitamina A
• Vitamina B2
• Vitamina B6
• Vitamina B12
• Vitamina D (25-OH-VD)
• Vitamina E
• Vitamina C
• Acid Folik
• Magnez
• Fosfor
• Kalcium Total
• Selenium

paketa_pediatrike_plote
Paketa e Plotë Pediatrike

• Ekzaminimi i Gjakut Komplet
• Ekzaminimi i Urinës Komplet
• Proteina C Reaktive (PCR)
• Antistreptolizina O (ASLO)
• Sideremia
• Ferritina
• ALT (SGPT)
• ASL (SGOT)
• Bilirubinë Direkte (DBIL)
• Bilirubinë Indirekte (IBIL)
• Bilirubinë Totali (TBIL)
• Glicemia
• Urea (Azotemia)
• Kreatinina
• Vizitë Pediatrike
• Eko Abdominale

paketa_pediatrike_sapolindur
Paketa Pediatrike për të Sapolindur

• Eko Transfontanelara
• Eko e Artikulacionit
Koksofemoral
• Eko Abdominale

paketa_tensionit_arterial
Paketa e Monitorimit të Tensionit Arterial

• Holter Presionit 24h
• Vizitë Kardiologu
• Azotemi
• Kreatinemi
• Acid Urik
• Lipidogram
• Glicemi
• Provat e Heparit

paketa-monitorim-diabeti
Paketa e Monitorimit të Diabetit

• Glicemi Esëll
• Glicemi 2 Orë pas Buke
• HbA1C
• Konsultë Endokrinologu

paketa-urologu
Paketa Urologu

• Vizitë Kirurgu Urolog
• Ekografi e Aparatit Urinar
• PSA

paketa-sakordioza
Paketa e Skordiozës

• Grafi Pulmonare
• ACE
• Kalcuri
• Kalcemi
• Spirometri
• Konsultë Pneumologu

paketa-checkup-i-plote
Paketa Check Up i Plotë

• Ekzaminimi i Gjakut Komplet
• Ekzaminimi i Urinës Komplet
• Sedimenti
• Glicemi
• Kolesteroli
• Trigliceridet
• Lipoproteinat HDL
• Lipoproteinat LDL
• Lipoproteinat VLDL
• Raporti Kolesterol/HDL
• Bilirubinë Totale (TBIL)
• Bilibrubinë Direkte (IBIL)
• Urea (Azotemia)
• Acidi Urik
• Kalcium
• ALT
• AST
• Kreatinina

paketa-semundjet-pulmonare
Paketa e Sëmundjeve Pulmonare Obstruktive (SPOK)

• Grafi Pulmoni
• Spirometri
• Gjak Komplet
• Konsultë Pneumologu

paketa-astma-bronkiale
Paketa e Kontrollit të Astmës Bronkiale

• Formulë Leukocitare
• Gjak Komplet
• Spirometri
• Konsultë Pneumologu

paketa-reumatologjike
Paketa Kontrolli Reumatologjik

• Konsultë Reumatologu
• Gjak Komplet + ESR
• Faktor Reumatoid
• Proteina C Reaktive (PCR)
• Kalcium
• Acid Urik
• Vitamina D 25(OH) vitD3
• Grafi Cervikale/Lumbare

paketa_pediatri
Paketa Pediatrike
 • Vizitë Pediatrike
 • Gjak Komplet
 • Eritrosediment
 • Fece Parazit
 • Elektrolitet në gjak
 • Eko Abdominale
paketa_kardiologji
Paketa e Kontrollit të Zemrës
 • Vizitë Kardiologu
 • Kolesterol
 • HDL Kolesterol
 • Trigliceride
 • LDL Kolesterol
 • Fosfolipidet
 • Lipodemi Totale
 • Acid Urik
 • Provat e Heparit
 • Azotemi
 • Kreatininë
 • Elektrolitet
 • Gjak komplet
 • EKG
paketa_tiroide
Paketa e Gjendrës Tiroide
 • Analiza hormonale
 • TSH
 • FT4
 • Anti – TPO
 • Eko e gjendrës tiroide
 • Vizitë endokrinologjike
paketa-shtatezanise-full
Paketa e Plotë e Ndjekjes Shtatëzania & Bebi - 1 muaj pas lindjes

KONFIRMIMI I SHTATËZANISË
Java 6-8
• Vizitë Obstetrike
• Eko Konfirmim Shtatëzanie
• Kulturë Sekrecione Vaginale

EKZAMINIMET TREMUJORI I
• Gjak Komplet
• Urinë Komplet
• Grup Gjaku & Rhesus
• Rubella IgM
• CVM IgM
• HBsAG
• HV DUO
• TSH
Java 11-14
• Ekografi Translucenca Nukale
• Bi-test

EKZAMINIMET TREMUJORI II
Java 20-22
• Ekografi Morfologjike
Java 22-28
• Gjak Komplet
• Urinë Komplet
• Prova e Ngarkesës
• Eko Obstetrike

EKZAMINIMET TREMUJORI III
Java 32-35
• Ekografi Doppler
• Kulturë Vaginale për Streptokok
• Gjak Komplet
• Urinë Komplet
Java 37
• Ekografi Obstetrike
• Non Stress Test (NST)
• Eko Kardiake

1 MUAJ NDJEKJE POST OPERATORE
• Vizitë Gjinekologjike
• Mjekim Plage
• Heqje Penjsh

EKZAMINIMET E BEBIT PAS LINDJES
• Kontroll Pediatrik
• Vaksinim Hepatit B, BCG (sipas dëshirës)
• Bilurbinë Totale
• Grup Gjaku dhe Rhesus
• Eko e Artikulacinit Kofemoral

1 MUAJ NDJEKJE PEDIATRIKE